Vítejte na stránkách "malíře brdské krajiny"

Tyto stránky vznikly jako skromný virtuální památník dosud nedoceněného malíře-autodidakta Otakara Strýhala (1914-2000), který vešel ve známost jako "malíř brdské krajiny". Nejen jeho tvorba ale i jeho společenské (zejména zahraniční) kontakty v době komunistického režimu by si zasloužily pozornost. Je to například blízký vztah s rodinou českého vynálezce a počítačového vědce prof. Antonína Svobody, se kterým udržoval kontakt i po jeho emigraci do USA v roce 1964, a zejména pak řadu desetiletí trvající přátelský vztah s jeho synem, významným skladatelem a hudebním pedagogem Tomášem Svobodou.

Otakar Strýhal přijímal zahraniční návštěvy ve svém domě v obci Dobřív na Rokycansku tak často, že se dostal i do hledáčku komunistické Státní tajné bezpečnosti. Díky těmto návštěvám se však jeho díla dostala do nejrůznějších zemí, například do Finska, Německa (tehdy Německé spolkové republiky), Nizozemí, Norska, Polska, USA a dalších. V 60. letech opakovaně vystavoval v U. S. A. ,  později také na společných výstavách v Německé demokratické republice i doma v Československu.

Otakar Strýhal je zastoupen svými obrazy v soukromých sbírkách doma i v zahraničí a také ve veřejných sbírkách v České republice - v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (od r. 2015 pobočka Západočeského muzea v Plzni) a v Artotéce města Plzně. Jeho pozůstalost dosud nebyla zpracována a jeho tvorba stále ještě čeká na podrobnější zhodnocení.

První samostatná výstava Strýhalových obrazů po autorově smrti (v roce 2000) s názvem "Otakar Strýhal, malíř brdské krajiny" se uskutečnila na jaře roku 2017 v Muzeu dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.